Vandrensning med aktivt kul

Aktivt kul er noget af det bedste, der findes til at fjerne uønsket skidt, smag og lugt fra drikkevand. Der findes utallige undersøgelser, der påviser, at uønskede kemiske stoffer i vand vil binde sig fysisk til overfladen af et aktivt kulfilter.

Aktivt kul til vandrensning - en ny trend?

Nej. Selvom der er flere, der har fået øjnene op for de positive resultater af vandrensning med aktivt kul, så er det på ingen måder en forbigående trend eller modedille.

Allerede i det 13. århundrede blev kul anvendt til at rense vand og andre væsker. Aktiveret kul har et stort indre overfladeareal og fungerer lidt som en badesvamp, der suger de uønskede partikler i vandet til sig. Og så alligevel ikke helt. Kullet absorberer nemlig ikke urenhederne. De klæber sig i stedet til ydersiden af kullet. Denne proces kaldes adsorption. 

Virker kulstænger og filterkander?

Aktivt kul egner sig særdeles godt til at rense drikkevand, men kvaliteten og mængden af kullet er afgørende.

Vil du have rent drikkevand helt fri for potentielt sundhedsskadelige stoffer, er det derfor ikke nok bare at bruge en stang aktiveret kul i en kande med vand eller at anvende en af de populære kander med indbyggede kulfiltre. Det er selvfølgelig bedre end ingenting, men det giver kun få liter renset vand ad gangen. Et rigtig godt alternativ er et AQWA vandfilter.

Aktivt kul fjerner tungmetaller i drikkevand

Nyere forskning bekræfter, at aktiveret kul kan anvendes til at fjerne tungmetaller fra drikkevand. Dog kan effekten variere betydeligt afhængigt af faktorer som kullets type og kvalitet samt forureningens art.

Der er forskel på, om et drikkevandsfilter er fyldt med kulgranulat eller en egentlig kulblok – ligesom det aktiverede kuls oprindelse og kvalitet også spiller en rolle. 

Inde i filteret til AQWA PURE sidder en solid kulblok, som vandet presses igennem. Kullet er fremstillet af kokosnødder, hvilket er den bedste type kul, der findes på markedet.

Ofte stillede spørgsmål om aktivt kul

I det følgende vil du finde svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om vandresning med aktivt kul. Har du spørgmål, som ikke bliver besvaret her, er du altid velkommen til at sende os en mail på info@aqwa.dk. 

Hvad er aktiveret kul?

Aktiveret kul er et specielt behandlet kulstof med små porer, der øger det tilgængelige overfladeareal for adsorption. Det kan laves af forskellige råmaterialer, såsom skallerne fra kokosnødder, træ eller tørv.

Hvordan virker aktivt kul til vandrensning?

Aktivt kul har en egenskab, som kaldes adsorption. Når vand kommer i kontakt med aktivt kul klæber uønskede partikler og kemikalier sig til ydersiden af de fine porer i det aktive kul og fjernes dermed fra vandet.

Hvordan fremstilles aktiveret kul?

Aktiveret kul produceres ved at udsætte naturmaterialer som kokosskaller eller bambus for ekstremt høje temperaturer. Under denne proces fjernes ilt og ved hjælp af dampgasser aktiveres kullet. Efter denne proces omdannes eksempelvis skallerne fra kokosnødder til det produkt, vi kender som aktiveret kul.

Kan aktivt kul fjerne bakterier og vira fra vand?

Ja og nej. Aktivt kul kan fjerne visse bakterier fra vand, men det er generelt ikke effektivt mod vira. For fuldstændig mikrobiologisk sikkerhed anbefaler vi derfor at kombinere aktivt kul med en anden metode til at dræbe patogener – eksempelvis et keramisk forfilter af kiselgur.

Fjerner aktiveret kul pesticider fra vand?

Ja! Aktivt kul har vist sig at være egnet til at fjerne en række forskellige kemikalier, der anvendes til industri og landbrug. Undersøgelser har blandt andet påvist, at aktivt kul kan fjerne sundhedsskadelige stoffer som bisphenol A (BPA) og forskellige former for pesticider. De fleste ved nok, at vi her taler om nogle af de helt store syndere, når det kommer til kvaliteten af det danske grundvand.

Er aktivt kul effektivt mod alle skadelige stoffer i vand?

Selvom aktivt kul er effektivt mod mange forurenende stoffer, herunder organiske kemikalier, chlor og visse metaller, kan det ikke fjerne alle urenheder. For eksempel er det mindre effektivt mod visse mikroorganismer, opløste mineraler og meget små partikler. Derfor kan det være en fordel i forbindelse med vandrensning at kombinere det aktiverede kul med et keramisk forfilter af kiselgur, der kan tage sig af alt det, som det aktiverede kul ikke kan klare alene.

Fjerner aktivt kul også gode mineraler fra vandet?

Nej. Aktivt kul bevarer sunde mineraler som calcium og magnesium i vandet. Mineraler, som er vigtige byggesten for vores generelle sundhed og velbefindende.

Er aktivt kul sikkert at bruge?

Ja, aktivt kul er sikkert at bruge til vandrensning. Det har været brugt i årtier til denne form for behandling og der er ingen risiko forbundet med at rense vand med aktiveret kul.

Fjerner aktivt kul arsen fra drikkevandet?

Nej, aktivt kul alene er desværre ikke effektivt nok, når det kommer til at fjerne arsen fra vand. Der skal andre mere omfattende og bekostelige metoder i brug såsom ionombytning.

Ifølge Professor Annette Kjær Ersbøll ved Syddansk Universitet  er højere mængder af arsen med til at skabe misdannelser i hjertet på nyfødte – specielt hvis grænseværdien på 5 mikrogram pr. liter overskrides. Flere end 12 ud af 1000 børn fødes med hjertesygdomme, når grænseværdien overskrides, viser et studie fra 2022 baseret på flere end 1.000.000 danske børn. Men selv ved lavere mængder er arsen yderst skadeligt. 9 ud af 1000 børn fødes med hjertefejl, selvom grænseværdien overholdes. 

Kan man fjerne fluor fra vand med aktivt kul?

I Danmark tilsættes der ikke fluor til drikkevandet. Dansk drikkevand kommer primært fra grundvand, som naturligt kan indeholde små mængder fluor, men der foretages ingen aktiv tilsætning af fluor eller fluorider til vandforsyningen. Det er til gengæld kutyme i rigtig mange andre lande. 

Indholdet af fluor i det danske drikkevand overvåges af vandværkerne. 

Fluor er et af de stoffer, som aktivt kul ikke kan adsorbere fra vand. Derfor er det nødvendigt med et mere omfattende filtreringssystem i lande med høje koncentrationer af fluor i vandet. 


Hvor ofte skal kulfilteret i et vandrensningsanlæg skiftes?

Med tiden bliver det aktiverede kul mættet med partikler og mister sin effektivitet. Under vores produktbeskrivelser vil det tydeligt fremgå, hvor ofte vi anbefaler, at udskifte de respektive filtre. Tegn på, at et kulfilter skal skiftes, kan inkludere en ændring i vandets smag eller lugt, eller et fald i vandtrykket.

Kan jeg rense mit vand effektivt med aktivt kul?

Ja, men kullet holder ikke evigt. Når det er “mættet”, skal det udskiftes for fortsat at rense vandet effektivt. Anvender du en kulstang eller en kande med kulfilter er der også grænser for, hvor meget vand du kan rense ad gangen. 

Med et professionelt AQWA-vandrensningsanlæg, kan du producere så mange liter renset vand, du har brug for, på få sekunder.

 

Er aktivt kul en mirakelkur?

Det er vigtigt at påpege, at selvom aktivt kul er meget effektivt og kan fjerne mange forskellige typer af urenheder fra vand, er det ikke en altomfattende løsning. Det er ikke effektivt til at fjerne alle typer af mikroorganismer, opløste mineraler eller meget små partikler. For den mest komplette vandrensning, er det derfor ofte nødvendigt at kombinere brugen af aktiveret kul med andre former for vandbehandling, såsom et keramisk forfilter af brændt kiselgur, hvis man vil flere urenheder til livs.

Sidst med ikke mindst, er det vigtigt, at holde sig for øje, at kul ikke bare er kul. Det skal være af en særlig kvalitet og i rigelige mængder for reelt at gøre en forskel i forhold til rensning af drikkevand. Derfor kan der også være stor prisforskel, hvis man sammenligner udbuddet af kulfiltre – ofte hænger pris og kvalitet sammen, men ikke altid. 

Indkøbskurv
Kurv0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0